Swedbank Huvudkontor

Kortfakta:
Beställare: Humlegården Fastigheter AB
Ansvarig projektledare hos Forsen: Håkan Undin
Genomförandeform: Delad entreprenad
Omfattning: Ca 45 000 kvm BTA
Genomförandetid: 2011–2014

Forsens uppdrag:
Bygg-, projekterings- och produktionsledning samt kalkylering och ekonomisk uppföljning

Beskrivning av projektet:
Nybyggnation Swedbank Huvudkontor

Miljöprojekt:
Miljö- och energimålen är att få miljöcertifieringen Miljöbyggnad , nivå Guld genom Swedish Green Building Council.

| |