Foto: Jonas Kunze
För framtiden.
Foto: Jonas Kunze

Miljöledning och hållbarhet

Vi kan hjälpa dig med allt ifrån tidiga skeden till uppföljning och verifiering i färdig byggnad. Vi strävar efter att de projekt vi leder i så liten utsträckning som möjligt påverkar vår värld negativt.

Miljöfrågan är idag en naturlig del av så gott som alla bygg- och anläggningsprojekt, och så ska det vara tycker vi. Hållbarhet är inte bara en nödvändighet på alla nivåer i dagens samhälle utan även ofta en bra affär.

Hållbarhet är på de flestas läppar och miljölagstiftningen skärps i relativt snabb takt. Både investerare och hyresgäster ställer idag ofta miljökrav på fastigheterna de köper eller hyr. För att veta att man har koll på all lagstiftning och för att kunna fatta och genomföra bra beslut i miljöfrågor använder vi oss av miljöledare i de flesta projekt. En miljöledare råder beställaren, stöttar projekteringen, hjälper upphandling och följer upp entreprenader i miljöfrågor under hela eller delar av projektet.

Vi kan bland annat hjälpa dig att samordna

  • Lagstiftning, myndighetskontakter
  • Energianvändning, uppföljning  
  • Mark, provtagning, sanering, grundvatten  
  • Vatten, luft, damning, vibrationer  
  • Avfall, kemikalier, material  
  • Inomhusmiljö, radon, dagsljus, ventilation, emissioner
  • Klassningar som Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och Green Building.

Hör av dig om du vill veta mer.