Samverkan

Samverkan, på riktigt

Att både ha kakan och äta den. Det är verklighet nu när vi kan erbjuda kunderna Forsen Samverkan. Genom att ta totalansvar för byggprojekt – från idé och leverans hela vägen till full garanti – kan vi erbjuda lägsta projektkostnad och kortast projekttid, samtidigt som makten ligger hos byggherren under hela processen.

Det klassiska sättet att genomföra stora byggprojekt kan liknas vid en stafett. Någon får en idé och kontaktar experter, till exempel arkitekter, byggkonsulter och tekniker. När förskedet är klart vidtar upphandling av entreprenörer, som på kort tid ska förstå kunden och leverera en produkt som motsvarar förväntningarna – något som i praktiken är omöjligt. Och under den här resan hinner stafettpinnen lämnas över rätt många gånger. Vilket ofta leder till missförstånd, informationsglapp, felaktiga prioriteringar, konflikter, högre kostnader och försenade leveranser.

Det här är galet, tycker vi på Forsen. Om vi istället kan utnyttja delentreprenörernas kunskaper redan från början uppnår vi riktig kundnytta, utan konflikter och missförstånd. Ingen har ju bättre kunskaper om hur man lägger ett undertak än takläggaren själv. Bara som ett exempel.

Utnyttja delentreprenörernas kunskap redan från början så uppnår vi riktig kundnytta
– Jörgen Hultmark, vd Forsen Samverkan

Att genomföra projekt i samverkansform – eller ”partnering”, som det ibland kallas – är inget nytt begrepp inom byggbranschen. Men för beställaren är partnering ofta en illusion eftersom det mesta är bestämt på förhand. Entreprenörerna är utförare men sällan med och utformar idéerna. Och de stora byggföretagen har ramavtal med sina underleverantörer vilket innebär att de inte konkurrensutsätter dem – och det leder i sin tur till högre kostnader.

Samverkan på riktigt

Därför är vi nu först i Sverige att erbjuda verklig samverkan, där vi tar totalansvar och erbjuder byggherren direktkontakt med leverantörerna av marknadens bästa lösningar – hela tiden med Forsen vid rodret.

Forsen Samverkan ger byggherren verktyg för att kunna behålla makten över sitt projekt. I nära dialog med marknaden formar vi projektet stegvis, där vägval och prioriteringar baseras på verklig information om metod och pris. Vi förstärker byggherrens organisation. Och vi tar ansvar för resultatet.

Vi har inga kopplingar till konsulter och underleverantörer, och kan därför alltid garantera att vi gör de mest fördelaktiga upphandlingarna i full konkurrens. Upphandlingsarbetet startar redan vid den första investeringsbedömningen och pågår parallellt med utformningen av projektet. Vår affärsmodell bygger på att vi plockar in rätt experter inom varje område och drar nytta av deras kunskap.

Idag består ungefär 90 procent av ett traditionellt byggprojekt av köpta varor och tjänster – det gäller allt från bodar, maskiner, betongleveranser och asfalt till specialföretag, grundläggning, grustäkter och mycket mera. Därför kan vi inte nog understryka vikten att vara oberoende av sina leverantörer.

Hela vägen

Ofta brukar man prata om ”från ax till limpa”. Men det är egentligen missvisande, för om du har ett dåligt ax blir mjölet inte bra och limpan blir oätlig. Först måste du så ett frö, tillföra växtnäring och skörda.

På samma sätt diskuterar vi med experterna – det vill säga delentreprenörerna – redan i inledningsfasen av projektet, långt innan axet ska skördas. Vi listar vad som utmärker det specifika projektet, pratar med marknaden och tar del av deras kompetens och information. Metoder, priser och genomförande avtalas, och redan före byggstart är projektet prissäkrat till 95 procent.

Vi tar sedan helhetsansvar för projektet hela vägen till avslut, inklusive garantiskedet, med full transparens där kunden har både valmöjligheter och veto. Vi har en relation till kunderna och leverantörerna som gör det enkelt för oss att ta det ansvaret. I och med att experterna varit med hela vägen är alla på banan när vi väl trycker på knappen. Vi är snabbt igång att bygga och har redan kvalitetssäkrat och eliminerat risker. Forsen Samverkan kan på så vis liknas vid en resesajt, som samlar ihop informationen, ser till att transfern är bokad och fungerar som reseledare.

Forsen är sedan tidigare ledande inom CM (Construction Management). CM är en utmärkt genomförandeform om kunden har en fungerande organisation, som Forsen kan gå in och förstärka. Forsen Samverkan är däremot den optimala lösningen för den beställare som vill ha en enda kontraktspart och som inte har resurser att själv engagera sig i projektet. När Forsen Samverkan tar hela genomförandeansvaret behöver kunden inte själv vara aktiv – men har fortfarande all makt. Hon eller han kan både äta kakan och ha den kvar.

Du som byggherre får...

 • En samverkansform som säkrar både lägsta kostnad och kortaste projekttid  
 • Full transparens där du har både valmöjligheter och veto  
 • Verktyg för att kunna behålla makten över ditt projekt  
 • De mest fördelaktiga upphandlingarna i full konkurrens  
 • Rätt experter inom varje område och deras kunskap  
 • Snabb byggstart med kvalitetssäkran och eliminering av risker
 • En partner som tar helhetsansvar för projektet.

Varför Forsen Samverkan?

 • Vi tar totalansvar enligt ABT (allmänna bestämmelser för totalentreprenörer)
 • Vi tillsätter en projektorganisation som leder hela projektet, från inledande utredningsskede fram till överlämnande och garantiskede
 • Vi har inga ekonomiska intressen eller andra band till konsulter och leverantörer
 • Vi erbjuder även specialstöd (kalkyl, ekonomistyrning, upphandling, arbetsmiljö, miljö och kvalitet).

Forsen Samverkan drivs av det egna bolaget Forsen Samverkan AB

 • Ingår i koncernen Forsen Group  
 • Forsen Group har 180 medarbetare i Uppsala, Stockholm, Linköping, Norrköping, Göteborg, Halmstad, Helsingborg och Malmö
 • Husbyggare, bostadsbyggare och anläggare.