Foto: Jonas Kunze, Forsen
Tor och Åsa på konferensresa
Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Malin Ärlebäck, Forsen
Daniel och Berit
Foto: Malin Ärlebäck, Forsen
Grupparbete på konferens, Ven 2015

Om Forsen

Välkommen till sidan om oss. Här får du information om vår bolagsstyrning, vilka vi är och vad vi gör samt länkar till våra årsredovisningar.

Bolagsstyrning

Om Forsen

Vi bygger inte hus och anläggningar själva. Men vi tänker ut hur man bäst gör det. Allra helst tillsammans med våra kunder och partners.

När Forsen Projekt och Bygg-Fast slog ihop verksamheterna i december 2014 tog vi ett stort steg mot att bli Sveriges tankeledande projektledningsföretag. Kunskaperna, erfarenheterna och nytänkandet hos våra ca 180 medarbetare innebär att vi idag har kompetens i byggprocessens alla led. Vi bygger inte hus och anläggningar själva. Men vi tänker ut hur man bäst gör det. Allra helst tillsammans med våra kunder och partners.

90 procent av våra medarbetare är civil- eller högskoleingenjörer, främst inom samhällsbyggnad eller väg- och vattenbyggnad. Men vi har även arkitekter och lantmätare bland våra anställda. Vår bredd och vår storlek gör att vi kan bemanna alla typer av projekt, och vi har även ett stort antal underkonsulter som är knutna till Forsen sedan många år.

Vi är specialiserade på kvalificerad projekt- och byggledning inom framför allt hus, anläggning och bostad. Och vi är något av experter på delad entreprenad – det som ibland kallas för Construction Management (CM). Vi kan även erbjuda våra kunder Samverkan, på riktigt.

Vi lägger stor vikt vid att ha en bra mix av engagerade medarbetare, som alla är delaktiga för att nå våra mål. Och 2017 (likväl som 2015 och 2016) fick vi återigen en bekräftelse på att vår HR-strategi är framgångsrik, då Forsen utnämndes till Sveriges elfte bästa arbetsplats av Great Place to Work Institute (GPTW).

Hela vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö). Forsen har kontor i Stockholm (huvudkontor), Uppsala, Norrköping, Linköping, Göteborg, Halmstad, Helsingborg och Malmö. Våra kunder är främst kommersiella och offentliga fastighetsägare samt större hyresgäster och hotell.

Det här gör Forsen

 • Projekt- projekterings- och byggledning
 • Utredningar
 • Kalkylering och ekonomistyrning  
 • Upphandling och inköp
 • Miljöledning
 • Arbetsmiljöledning, BAS-U och BAS-P
 • Kvalitetsledning
 • Installationsledning
 • Construction Management – CM
 • Samverkan
 • BIM (byggnadsinformationsmodellering)
 • Kontrollansvarig enligt PBL (plan- och bygglagen)

Forsens årsredovisningar

Våra två senaste årsredovisningar är digitala. Via länken finns också en nedladdningsbar PDF med, i huvudsak, den finansiella informationen.

Äldre årsredovisningar hittar du i vårt pressrum under ”dokument”.

English annual reports, upon request.

Bygg-Fast - fastighetsutveckling

2014 slogs Bygg-Fast ihop med Forsen Projekt. Resultatet blev två bolag: Bygg-Fast som blev fastighetsutvecklingsbolaget och Forsen som blev projektledningsföretaget. Besök gärna Bygg-Fast hemsida.