Swedbanks huvudkontor

Kortfakta

Beställare: Humlegården Fastigheter AB
Projektledare: Håkan Undin
Genomförandeform: Delad entreprenad (CM)
Omfattning: Ca 45 000 kvm BTA
Genomförandetid: 2011–2014

Forsens uppdrag: Projekt-, projekterings- och byggledning

Beskrivning av projektet: Nybyggnation Swedbank Huvudkontor

Miljöprojekt: Miljö- och energimålen är att få miljöcertifieringen Miljöbyggnad , nivå Guld genom Swedish Green Building Council.

|
| |