Swedbanks huvudkontor

Kortfakta

Beställare: Humlegården Fastigheter AB
Projektledare: Håkan Undin
Genomförandeform: Delad entreprenad (CM)
Omfattning: Ca 45 000 kvm BTA
Genomförandetid: 2011–2014

Forsens uppdrag: Projekt-, projekterings- och byggledning

Beskrivning av projektet: Nybyggnation Swedbank Huvudkontor
Swedbanks nya huvudkontor håller en arkitektonisk nivå av högsta internationella klass. Byggnaden ses som ett nytt landmärke för Sundbybergs stad och är idag arbetsplats åt ca 2 500 personer. Den nya byggnaden är mycket energieffektiv, tack vare många smarta tekniksystem. Överskottsvärmen från tradingavdelningens datorer värmer duschvatten. Sedum på taket tar hand om regnvattnet. Forsen har koordinerat arbetet för att tillsammans hitta de smartaste lösningarna för att klara det högt satta energimålet i den stora öppna byggnaden. 

Miljöprojekt: Miljö- och energimålen är att få miljöcertifieringen Miljöbyggnad , nivå Guld genom Swedish Green Building Council.

|
| |