Foto: Johan Aldegren
Foto: Johan Aldegren

Danderyds sjukhus

Ombyggnad av vårdavdelningar och teknisk upprustning.

En stor del av vårdavdelningarna på Danderyds Sjukhus byggs om som ett led i Stockholms Läns Landstings tioåriga investeringsplan för akutsjukhusen i Stockholm. De flesta vårdplatserna kommer att förläggas i enpatientrum vilket ger en ökad vårdkvalitet. Arbetsmiljön kommer att förbättras för alla som arbetar i de ombyggda lokalerna. Samtidigt med ombyggnaden av vårdavdelningar kommer även byggnadernas tekniska system att renoveras så att byggnaderna klarar framtidens krav på komfort, energiprestanda och miljö.

Att bygga om ett sjukhus är som att byta motor på ett jetplan – under pågående flygning. Det kräver lång erfarenhet och djupa kunskaper. Men också omtanke om de patienter och den sjukhuspersonal som påverkas.

Forsens utmaning

Att tillsammans med sjukhuset och beställaren Locum först ta fram ett program som motsvarar kraven för framtidens hälso- och sjukvård och därefter genomföra projektet utan oacceptabla störningar på pågående verksamhet. Detta kräver både god kommunikation med alla parter i projektets olika faser, och en noggrann planering.

  • Kund: Locum AB (SLL)
  • Forsens uppdrag: Projekt- och byggledning
  • Kontakt hos Forsen: Johan Berg
  • Genomförandeform: TBD
  • Genomförandetid: 2014 – 2021
  • Omfattning: Ca 64 000 kvm, 1,5 miljarder
  • Ort: Stockholm