Foto: CapMan
Foto: CapMan
Foto: CapMan
Foto: CapMan
Foto: CapMan
Foto: CapMan

Engelska Skolan, Älvsjö

Internationella Engelska Skolan i nya fina lokaler.

Fem våningar gamla cellkontor har rivits stomrent och helt nya skollokaler byggts upp och hyresgästanpassats. Vi har skapat två nya trapphus, nya fläktaggregat, nytt styrsystem, nytt bjälklag, nytt tätskikt på taket, bytt ut hissar och upprättat en helt ny skolgård.

Till skolstarten hösten 2016 tillträdde hyresgästen, Internationella Engelska Skolan, våning 1-3. Ytterligare två våningar färdigställdes i november 2016. Helt enligt tidplanen.

  • Kund: CapMan Real Estate
  • Forsens uppdrag: Projekt- och projekteringsledning samt bygg- och installationsledning
  • Kontakt hos Forsen: Helena Staaf
  • Genomförandeform: Generalentreprenad
  • Genomförandetid: Sep 2015 - nov 2016
  • Omfattning: 7 930 kvm
  • Ort: Stockholm, Älvsjö