Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed

Flottsundsbron - Fyrisån i Uppsala

Forsen, i samarbete med Uppsala kommun och Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF), sköter projekt-, projekterings- och byggledning när Uppsala får en helt ny öppningsbar bro över Fyrisån.

Forsen fick uppdraget 2012 att ta fram handlingar och tillstånd för byggandet av en ny öppningsbar bro över Fyrisån i Uppsala. Vi har i nära samarbete med SBF låtit arbeta fram miljökonsekvensbeskrivning, miljödom, detaljplan och förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenaden.

Stor hänsyn skulle tas till närmiljön och även med ett större hållbarhetstänk än tidigare. Den nya Flottsundsbron projekterades till en modern samverkansbro där betong samverkar med rostfritt stål, maskineriet är eldrivet och öppnas av ett stort kugghjul ett s.k. panamahjul. Därmed kommer brodrift- och underhållspersonal att slippa blästringsarbeten över vattenskyddsområdet under brons 120-åriga livslängd. Broöppningen kommer vara nästan ljudlös och utan risk för utsläpp av hydrauloljor som normalt finns i maskinerier i öppningsbara broar.

Projekteringsledare Maria Leander, Forsen.

I samband med broentreprenadens start 2015 handlades Forsen upp att sköta byggledningen vilket har inneburit arbete på plats  fram till trafikpåsläpp och slutbesiktning av den nya bron 2017.

När den nya bron invigs 22 april 2017 kommer Uppsala få en mer än dubbelt så bred bro som den gamla på samma plats, som var från 1924. Den nya bron har gång- och cykelbanor på båda sidor om körfälten vilka leder gående och cyklister ut i ett naturskönt område med naturreservat och badplatser.

  • Kund: Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen
  • Forsens uppdrag: Projekt-, projekterings- och byggledning
  • Kontakt hos Forsen: Maria Leander
  • Genomförandeform: Utförandeentreprenad med konstruktionsansvar bro
  • Genomförandetid: 2012 - 2017
  • Omfattning: 70 m lång och 13 m bred bro med en 100 ton tung öppningsbar broklaff inklusive motvikt
  • Arkitekt: ÅF
  • Ort: Uppsala