Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Malin Ärlebäck, Forsen
Foto: Malin Ärlebäck, Forsen
Foto: Malin Ärlebäck, Forsen
Foto: Malin Ärlebäck, Forsen

Kv. Stallmästaren 5 & 6

Nya ägarlägenheter på Östermalm.

Tredimensionell fastighetsbildning är inte så vanligt i Sverige, och det finns få ägarlägenheter, trots att det har varit möjligt att sedan 1 maj 2009 bilda ägarlägenhetsfastigheter. I Europa är det desto vanligare.

I lägenheterna är vissa utrymmen och anordningar gemensamma. Du delar vägg och bjälklag men även trapphus, hiss, entré och vissa schakt med grannarna. Man har delat på de tekniska systemen och dragit många separata matningar upp till de nya lägenheterna: el, värme och vatten. Det är ett cityprojekt vilket innebär små ytor för avlastning, ytor för kranar, materialupplag etc. och eftersom man rev av befintligt tak fick man också ha ett väderskydd som skyddade befintlig byggnad under hela byggtiden tills man hade tätt tak. Byggtekniskt är allt detta en utmaning.

Lägenheterna har entresolplan och öppna planlösningar. De utrustas med öppen spis, vattenburen golvvärme, komfortkyla, öppningsbara glaspartier från golv till tak längs med hela fasaden s.k. kungsbalkong. Alla lägenheter har också murade öppna spisar och en har bastu med utsikt över stadens takåsar.

Elanläggningen utförs med KNX-system, ett databaserat el-system som man till stora delar kan styra via internet eller via en app i telefonen.

Visst har det varit utmanande, men samtidigt väldigt roligt.
– Per Dahlgren, projektledare Forsen

Lite om bygget

 • Befintlig vind revs nedtill översta betongbjälklaget
 • Ny stålstomme byggdes upp – 90 ton
 • De båda befintliga hissarna revs och schakt och trapphus förlängdes upp till det nya våningsplanet och nya hissar installerades därefter
 • Nya matningar (vatten, avlopp, värme, el) för de nya lägenheterna har dragits hela vägen nerifrån källarens undercentral.
 • Kund: Projektbolaget Stallmästaren 5 & 6 AB
 • Forsens uppdrag: Projekterings- och projektledning
 • Kontakt hos Forsen: Jan Ahlinder
 • Genomförandeform: Generalentreprenad
 • Genomförandetid: 2013 - 2016
 • Omfattning: 5 lägenheter mellan 110 – 190 kvm
 • Arkitekt: Equator
 • Ort: Stockholm