Joachim Lindvall, projektledare, funderar på dagens utmaningar.
Skylten vittnar om den gamla verksamheten.
Matsalen med konst av Halmstadgruppen.
Den gamla poolen ska bli aktivitetsbaserat kontor.
Foto: Detaljerna diskuteras.
Foto: Detaljerna diskuteras.

Spenshult - Från sjukhus till asylboende

Det gamla sanatoriet och reumatikersjukhuset blir asylboende och mottagning åt Migrationsverket.

Sanatoriet, vård för tuberkulossjuka och reumatiker

Byggnaden skapades av arkitekten Ivar Tengbom, känd för att ha ritat b la Stockholms konserthus. Sanatoriet anlades för vård av tuberkulossjuka. Här på gräsmattan framför byggnaden fanns ligghallarna; verandor där de tuberkulossjuka skulle vistas och andas frisk luft, det enda man på 1900-talets början kunde erbjuda som behandling mot lungsjukdomen innan penicillinet kom. För de patienter som orkade ordnades utflykter och firande av alla högtider, t ex jul och Valborg. Och sanatoriet var i mångt och mycket självförsörjande , berättar Göran Idoffsson som arbetat som vaktmästare i snart 52 år på anläggningen. (Källa: Sveriges Radio)

1953 blev Spenshult ett reumatikersjukhus där patienter från hela Sverige med förvärkta leder fick vård med bla varma bassängbad. Efterhand har omfattande renoveringar, moderniseringar och tillbyggnader utförts och 2012 upphör verksamheten.

Verksamhetsanpassning till asylboende

2015 tecknar Transmedica avtal med Migrationsverket. Det gamla Sjukhuset ska verksamhetsanpassas till asylboende och mottagning åt MigrationsverketFörsta etappen består av sex stycken parkvillor samt ett flerbostadhus som iordningställs för att rymma 230 stycken boendeplatser med självhushåll.

I andra etappen är det huvudbyggnad A som iordningsställs för att rymma 530 stycken boendeplatser samt tillhörande storkök för servering av frukost lunch middag. Det kommer även finnas ett femtiotal arbetsplatser för administrativ personal tillhörande Migrationsverket.

Nu pågår även en förhandling att öka antalet boendeplatser till 900. Detta medför ytterligare krav på att hitta optimala lösningar för placering av boendeplatser i huset.

Forsen har hittat förenklingar som har inneburit att prognostiserad budget har gått ner 15 %.

  • Kund: Spenshult AB moderbolag Transmedica
  • Forsens uppdrag: Projektledning
  • Kontakt hos Forsen: Joachim Lindvall
  • Genomförandeform: Delad entreprenad
  • Genomförandetid: 2015-2016
  • Omfattning: 22 200 kvm
  • Arkitekt: White, Per Hansson Inr Arkitekt AB
  • Ort: Halmstad