Foto: Fredrik Hjerling
Foto: Fredrik Hjerling
Foto: Fredrik Hjerling
Foto: Fredrik Hjerling

Vandraren - LSS-boende i Sundbyberg

Riktat mot de personer som ska bo och arbeta här

Ett plan i ett bostadshus som tidigare fungerat som förskola revs stomrent för att ge plats åt ett LSS boende som skulle drivas i kommunens regi. Lokalerna skulle rymma två gruppbostäder om totalt elva enrumslägenheter med kök och varsin gemensam avdelning. Forsens uppdrag var att projektera och leda bygget i kvarteret Vandraren 8.

Det här projektet är väl genomarbetat
– Fredrik Elmgren på Fastighets AB Förvaltaren

Eva har tidigare arbetat med liknande projekt, bland annat med äldreboenden, och förståelsen och kompetensen hon tog med sig är något som projektchefen Fredrik Elmgren på Fastighets AB Förvaltaren uppskattar:
– När Eva kom in i projektet förde hon med sig ett nytt synsätt som var bra och utvecklande för oss alla. Hon ville få synpunkter från dem som ska vara i verksamheten och tidigt involvera dem i besluten. Nu känner vi att det här projektet är väl genomarbetat och att det verkligen är riktat mot de personer som ska bo och arbeta här, säger han.

  • Kund: Fastighets AB Förvaltaren
  • Forsens uppdrag: Projektera och leda bygget
  • Kontakt hos Forsen: Eva Eriksson
  • Omfattning: Två gruppbostäder om totalt elva enrumslägenheter med kök och varsin gemensam avdelning
  • Ort: Sundbyberg